Privacyverklaring

Atelier Marion Mencke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Atelier Marion Mencke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de

diensten van Atelier Marion Mencke

Atelier Marion Mencke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres

Waarom Atelier Marion Mencke uw gegevens nodig heeft

 Atelier Marion Mencke verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang we u gegevens bewaren

Atelier Marion Mencke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Atelier Marion Mencke verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website Atelier Marion Mencke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Atelier Marion Mencke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@marionmencke.nl  met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.

Beveiligen

Atelier Marion Mencke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Atelier Marion Mencke op via info@marionmencke.nl

KvK nummer Atelier Marion Mencke: 53354680

Noord-Sleen, 17-09-2020

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.